Audiometria tonalna jest to badanie słuchu, które ma na celu ocenę progu słyszenia. Za sprawą tego badania można określić rodzaj oraz głębokość upośledzenia słuchu u pacjenta. W ten sposób oceniany jest stopień ubytku słuchu w zależności od częstotliwości dźwięku. Jest to jedna z najważniejszych metod w diagnostyce takich przypadłości jak niedosłuch odbiorczy czy przewodzeniowy.

Za sprawą audiometrii tonalnej można dowiedzieć się, czy przyczyna niedosłuchu mieści się w uchu środkowym, wewnętrznym, czy też w dalszych odcinkach aparatu słuchowego. Badanie to wykonywane jest zarówno u dorosłych, jak i u dzieci. Szczególnie wskazane jest przeprowadzenie audiometrii w przypadku osób, które są narażone na czynniki uszkadzające narząd słuchu podczas wykonywania swoich obowiązków zawodowych. Do czynników szkodliwych zaliczamy nie tylko hałas, ale również wibracje czy związki chemiczne.

Specyfika i wskazania do audiometrii tonalnej

Audiometria tonalna to badanie diagnostyczne wykonywane w celu:

  • określenia progu słyszenia tonów o różnej częstotliwości
  • zbadania cech słyszenia nadprogowego, tj. zmęczenie słuchowe, zdolność rozróżnienia przyrostów natężeń, rozróżniania niewielkich zmian częstotliwości itd.

Wśród wskazań do wykonania badania audiometrii tonalnej wyróżniamy m.in.:

  • podejrzenie niedosłuchu przewodzeniowego
  • podejrzenie niedosłuchu odbiorczego
  • zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
  • urazy głowy
  • guzy mózgu
  • choroby naczyń mózgowych, np. tętniaki
  • stwardnienie rozsiane

Jak wygląda badanie?

Audiometria tonalna wykonywana jest przy użyciu specjalnego przyrządu do badania słuchu, czyli audiometru. Audiometr wytwarza dźwięki o różnym natężeniu i częstotliwości. Po przyłożeniu do kości czaszki można nim zmierzyć wrażliwość ucha na dźwięki, a także ustalić próg słyszalności dźwięków. Zapis wyników badania określany jest mianem audiogramu.

Badanie audiometrii tonalnej wykonuje się w specjalnie odizolowanym pomieszczeniu, które dodatkowo musi być odpowiednio wytłumione. Pomieszczenie takie nazywane jest zwykle kabiną ciszy. Pacjent musi odpowiadać po każdorazowym usłyszeniu dźwięku, który generowany jest przez audiometr do słuchawek. Wynik z badania podawany jest w postaci krzywych, czyli audiogramów. Na tej podstawie obrazowane są schorzenia narządu słuchu i wielkość upośledzenia słuchu. Badanie jest pomocne m.in. podczas doboru odpowiedniego aparatu słuchowego.

Audiometria tonalna – na czym polega badanie?