Zasilanie aparatów słuchowych. O bateriach słów kilka

Zasilanie aparatów słuchowych. O bateriach słów kilka

W przypadku podejrzenia ubytku słuchu warto skorzystać z dostępnego badania słuchu celem zdiagnozowania problemów ze słuchem i pomocy w doborze odpowiedniego aparatu słuchowego. Jest to nie tylko podniesienie standardu życia osób z niedosłuchem, ale także pomoc w zwiększeniu ich samodzielności, pewności siebie. Dziś chcielibyśmy pomóc wam odnaleźć się w możliwościach, a raczej rodzajach

Przyczyny wad słuchu u osób dorosłych

Przyczyny wad słuchu u osób dorosłych

Choć zaburzenia słuchu są zjawiskiem spotykanym najczęściej u osób w podeszłym wieku, to dotyczą również najmłodszych oraz osób dorosłych. Wywołują je czynniki, które w podstawowej klasyfikacji dzieli się na wrodzone oraz nabyte. Pierwsze z nich – będące zwykle przyczyną mutacji jedno lub wielogenowych, powstają już w okresie prenatalnym i są