Przyczyn zaburzeń słuchu może być naprawdę wiele. Infekcje i zapalenia ucha, schorzenia neurologiczne, podeszły wiek, uszkodzenia mechaniczne ? to tylko niektóre przyczyny pogorszenia się tego ważnego zmysłu. Jak by nie było, kiedy tylko zauważymy u siebie, że nasz słuch się pogarsza, powinniśmy od razu udać się do specjalisty, aby zbadać nasz słuch i w razie potrzeby rozpocząć leczenie. Jednak prawda jest taka, że powszechna wiedza na temat badania słuchu jest bardzo powierzchowna. Mało osób wie, na czym w ogóle takie badanie polega i jakie są jego rodzaje. A chyba wszyscy zgodzimy się, że przed przystąpieniem do jakiegokolwiek badania, każdy z nas chciałby wiedzieć jak się na nie przygotować i jak będzie ono przebiegało. Zatem zastanówmy się dzisiaj nad tym, jakie są rodzaje badań słuchu i czym różnią się one od siebie.

Badanie słuchu – rodzaje

Zacząć należałoby od tego, że badanie słuchu wykonywane jest u ludzi w bardzo różnym wieku. Chociaż wydaje się nam, że utrata słuchu dotyka przeważnie osoby starsze wiekiem, to jednak badania tego zmysłu dokonywane są już u noworodków. Zatem, jak już wspomnieliśmy, jeśli tylko zauważymy u siebie oznaki pogarszającego się słuchu, powinniśmy natychmiast i bez żadnych obawa udać się do lekarza w celu dokonania badania. To bardzo ważne, ponieważ im wcześniej zdiagnozowana zostanie przyczyna ubytku słuchowego, tym większa szansa na skuteczne leczenie. Do tego, często słabszy słuch jest spowodowany jakimś chwilowym problemem, który gdy zostanie usunięty, to nasz słuch również ulegnie znacznej poprawie.

Jakie mamy jednak rodzaje badania słuchu? Najprościej możemy powiedzieć, że badanie słuchu dzieli się na badanie obiektywne i subiektywne. Podczas badania subiektywnego wymagany jest udział i współpraca pacjenta, natomiast badanie obiektywne wykonuje się bez aktywnego udziału pacjenta, za pomocą specjalnych urządzeń.

Badanie słuchu – subiektywne

Badanie subiektywne pomaga wstępnie ustalić, czy i w jakim stopniu słuch pacjenta może być ograniczony. Badanie takie może przeprowadzić już lekarz pierwszego kontaktu. Stojąc w konkretnej odległości od pacjenta lekarz zadaje mu pytania, posługując się zarówno szeptem jak i głośniejszą mową. Odległość, z jakiej pacjent potrafi zrozumieć pytania lekarza, daje – chociaż bardzo ogólny – obraz zdolności słyszenia pacjenta. Badanie subiektywne może mieć formę badania stroikowego albo audiometrii tonalnej.

Badanie stroikowe przeprowadza się z użyciem kamertonu. Przykłada się go do czaszki badanego (między innymi do wyrostka sutkowatego za uchem albo do czoła i szczytu czaszki), a następnie do małżowiny. Podczas badania pacjent sygnalizuje, w jakiej sytuacji wyraźniej słyszy dźwięk kamertonu. Ten rodzaj badania pozwala wstępnie ocenić przewodnictwo kostne i powietrzne w obydwu uszach i zweryfikować, czy niedosłuch ma charakter przewodzeniowy, czy też odbiorczy.

Audiometria tonalna to badanie trochę bardziej zaawansowane. Przeprowadza się je w zamkniętym, wyciszonym pomieszczeniu, a pacjent otrzymuje słuchawki na uszy oraz słuchawkę zakładaną naprzemiennie na wyrostek sutkowaty. Specjalne urządzenie – audiometr – podaje do słuchawek dźwięki o różnej częstotliwości i głośności. Osoba badana naciska przycisk w chwili, gdy usłyszy dźwięk. W ten sposób wyznaczony zostaje najcichszy słyszalny przez badanego dźwięk. Często badanie to uzupełnia się jeszcze audiometrią mowy, czyli badaniem, które ocenia nie tylko poziom słyszenia, ale także rozumienia usłyszanych słów.

Badanie słuchu – obiektywne

Badanie obiektywne, jak już wspomnieliśmy, nie wymaga współpracy ze strony badanego. Często wykonuje się je, aby uściślić diagnozę z badań subiektywnych lub wtedy, gdy niemożliwa jest współpraca z pacjentem ? na przykład podczas badania niemowląt lub małych dzieci. Jednym z najpopularniejszych badań tego typu jest tympanometria, czyli audiometria impedancyjna. Polega ona na zmierzeniu drgań błony bębenkowej w sytuacji, w której zmienia się ciśnienie w kanale słuchowym. Do tego, podczas wspomnianego badania dokonywany jest pomiar odruchu mięśnia strzemiączkowego pod wpływem dźwięku oraz test drożności trąbki słuchowej. Jak wygląda takie badanie od strony technicznej? Otóż do zewnętrznego kanału słuchowego wprowadza się specjalną sondę pomiarową, która podaje dźwięk, a jednocześnie pozwala zmierzyć ciśnienie w kanale słuchowym. Sam przewód słuchowy na czas badania uszczelniany jest zatyczką połączoną przewodami z aparatem tympanometrycznym. Wszelkie zachodzące w trakcie pomiaru zmiany ciśnienia powodujące wychylenia błony bębenkowej rejestrowane są przez tympanometr i zapisywane na wykresie.

Widać więc, że oba rodzaje badań słuchu, czyli badanie obiektywne i subiektywne, nie są ani bolesne ani nie powodują dyskomfortu. Zatem bez obaw możemy takim badaniom się poddać, gdy tylko zajdzie taka potrzeba.

Badania słuchu obiektywne i subiektywne. Porównanie