Bezpłatne badania słuchu w Lublinie i okolicy

Audiometria tonalna powietrzna i kostna

Celem badania jest ustalenie progu słuchu, tj. minimalnego natężenia dźwięku, które słyszy Pacjent.
Wynikiem badania jest wykres ? audiogram z krzywą progową słyszenia dla przewodnictwa powietrznego i kostnego, na podstawie którego możliwe jest określenie wielkości ubytku słuchu.