Pakiet badań dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym ? 200zł

  • otoskopia, otoemisja, audiometria obrazkowa, tympanometria

Pakiet badań dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym ? 250zł

  • otoskopia, otoemisja, otoemisja z estymacją progu słyszenia

Pakiet badań słuchu medycyny pracy ? 90zł