Audiometria dziecięca, wady słuchu u dorosłych — pakiety badań

Wady słuchu bywają uporczywe, a nieleczone mogą prowadzić do nieodwracalnych zmian. Nawet, jeżeli nie skarżą się Państwo na szumy uszne, niedosłuch czy inne problemy z tym związane praca w uporczywych warunkach lub życie w dużym mieście mogą powodować uszkodzenia tego narządu. Kontakt z protetykiem słuchu w domu lub w placówce jest niezbędny również w sytuacji, gdy trzeba dopasować aparat słuchowy lub naprawić obecny.

W Amfon oferujemy pakiety badań, w skład których wchodzą nowoczesne i skuteczne metody diagnozowania wad. Wśród nich:

  • otoemisja produktów zniekształceń nieliniowych ślimaka,
  • audiometria dziecięca i dla dorosłych — tonalna, słowna oraz obrazkowa,
  • tympanometria,
  • otoskopia.

Jeżeli wyniki powyższych badań jednoznacznie wskażą wady słuchu, wówczas poinstruujemy Państwa jak wygląda procedura ubiegania się o refundację aparatu, możliwość zakupu urządzenia na raty lub, w wyjątkowych przypadkach, wypożyczenia sprzętu dla dzieci w ramach banku aparatów słuchowych.

Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje na temat pakietów i ich ceny.

Pakiet badań dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym – 200zł

  • otoskopia, otoemisja, audiometria obrazkowa, tympanometria

Pakiet badań dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym – 250zł

  • otoskopia, otoemisja, otoemisja z estymacją progu słyszenia

Pakiet badań słuchu medycyny pracy – 90zł

  • otoskopia, tympanometria, audiometria słowna, audiometria tonalna