Audiometria słowna – 30zł

Badanie wykonuje się za pomocą słuchawek nausznych w pozycji siedzącej. Pacjent powtarza słyszane w słuchawce słowa, podawane oddzielnie do każdego ucha.
Test słowny służy sprawdzaniu efektywności ośrodkowego procesu przetwarzania sygnału mowy.

Czas trwania badania to od kilku do kilkunastu minut.

Audiometria słowna w wolnym polu – 50zł

Audiometria impedancyjna (tympanometria) ipsi – 50zł (od 1 miesiąca życia)

Audiometria impedancyjna jest metodą audiometrii obiektywnej opierającą się na pomiarze ciśnienia w uchu środkowym, odruchów mięśnia strzemiączkowego i napięcia błony bębenkowej. Jest jedną z najczęściej stosowanych i najbardziej dokładnych metod badania ucha środkowego.

Audiometria impedancyjna (tympanometria) ipsi contra – 80zł

Test drożności trąbki słuchowej ETF – 50 zł

Interaktywna audiometria tonalna obrazkowa MAGIC – 80zł (od 3 r. ż.)

Badanie progu słyszalności: dziecko reaguje na najcichszy dźwięk jaki usłyszy, np.: naciskając na ekranie uśmiechnięte zwierzątko. Jeśli nie słyszy naciska na smutne zwierzątko.

Audiometria tonalna zabawowa – 80zł  (od 3 r.ż.)

Badanie progu słyszalności: dziecko reaguje na najcichszy dźwięk jaki usłyszy, np.: wrzucając zabawki do koszyczka.

ABR nocne (wizyta domowa*) – 450zł (od 1 miesiąca życia)

Rejestracja słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu (ang. ABR – Auditory Brainstem Response, BERA) to badanie, które polega na rejestrowaniu czynności bioelektrycznej powstającej w wyższych piętrach drogi słuchowej (w pniu mózgu), w odpowiedzi na bodźce słuchowe podawane do ucha.

Rejestracja słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu to najpopularniejsze, nieinwazyjne badanie słuchu, z grupy badań obiektywnych. Badanie wykonuje się w celu określenia progu słyszenia pacjenta (stopień ubytku słuchu) oraz miejsca wystąpienia niedosłuchu (rodzaj niedosłuchu, np. odbiorczy, przewodzeniowy, mieszany).

ABR nocne – opłata za gotowość technika – 150zł

ASSR powietrze – 400zł (od pierwszego miesiąca życia)

Słuchowe potencjały wywołane stanu ustalonego (Auditory Steady-State Responses – ASSR) są elektrofizjologiczną odpowiedzią narządu słuchu, która powstaje w wyniku stymulacji ucha bodźcem akustycznym szybko powtarzanym lub modulowanym. ASSR są stosowane celem rekonstrukcji audiogramu. Pod pewnymi względami badanie słuchowych potencjałów wywołanych stanu ustalonego podobne jest do „klasycznych” słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu. Badania te jednak różnią się w kilku aspektach, w tym metodami stymulacji narządu słuchu oraz oceną odpowiedzi. Aby wykonać badanie ASSR u dzieci trzeba przygotować dziecko do badania tak jak w badaniu ABR.

ASSR kość – 400zł

Otoemisja (DPOAE, TEOAE) – 80zł (od pierwszych dni życia)

Badanie ocenia możliwości układu słuchowego do przetwarzania dźwięku (ocena stanu ślimaka). Jest to badanie nieinwazyjne. Wykonuje się za pomocą sondy umieszczonej w zewnętrznym kanale usznym. Badany ma do ucha podawany dźwięk. Urządzenie zbiera odpowiedź ze strony układu słuchowego i obrazuje je w postaci DP-gramu.

OTOEMISJA WYSTĘPUJE U WSZYSTKICH OSÓB DOBRZE SŁYSZĄCYCH, RÓWNIEŻ U NOWORODKÓW

Otoemisja z estymacją progu słyszenia DPOAE – 120zł

Innowacyjna metoda, dzięki której wykreślamy automatyczny audiogram ślimakowy do 50dB HL.

To badanie słuchu wykonujemy jako jedyni w woj. lubelskim i jako jedna z niewielu placówek w całej Polsce.