Aby wynik badania był w pełni miarodajny, badanie ABR wykonuje się we śnie lub w stanie czuwania. Aby zachować najlepsze warunki do badania, należy przygotować dziecko w następujący sposób:

Dziecko powinno zgłosić się z czystymi przewodami słuchowymi (jeśli rodzic nie jest pewny czy w przewodach nie zalega woskowina może zgłosić się do nas “AMFON” w celu oceny przewodów słuchowych dziecka lub udać się do lekarza laryngologa).

Dzieci do lat 2:

  • Dziecko musi być zdrowe bez: ostrej infekcji górnych dróg oddechowych, kaszlu, kataru, podwyższonej temperatury.
  • Dziecko musi być zmęczone i senne oraz niekarmione przez 3 godziny przed badaniem! Nie można pozwolić dziecku spać przed badaniem przez około 5 godzin.
  • Karmienie dziecka będzie możliwe po przygotowaniu dziecka do badania ABR przez technika. Po nakarmieniu można usypiać dziecko i przeprowadzić badanie ABR we śnie fizjologicznym.

Dzieci od 2 do 4 lat:

  • Dziecko musi być zdrowe bez: ostrej infekcji górnych dróg oddechowych, kaszlu, podwyższonej temperatury.
  • Dziecko musi być zmęczone i senne! Nie można pozwolić spać przed badaniem przez około 10 godzin.

Dzieci powyżej 4 roku życia:

  • Dziecko powinno być badane w porze wieczorno-nocnej ? po godzinie 18:00.
  • Dziecko musi być zdrowe bez: ostrej infekcji górnych dróg oddechowych, kaszlu, podwyższonej temperatury.
  • Dziecko musi być zmęczone i senne! (Rodzice powinni obudzić dziecko około 5:00 i nie pozwolić mu zasnąć do samego badania w porze wieczornej).

Godziny wykonywania badania ABR ? w domu pacjenta

Ustalane indywidualnie z rodzicami dziecka. Badanie powinno być wykonane we śnie fizjologicznym.

Godziny wykonywania badania ABR ? w oddziale

Ze względu na konieczność wykonania pomiaru we śnie fizjologicznym, badania ABR wykonywane są w godzinach wieczornych (18.00-23.00). Czas trwania badania razem z przygotowaniem wynosi 2 godziny.