Diagnozujemy wady słuchu różnego rodzaju – Lublin

Wszystkie wady słuchu są uciążliwe dla pacjenta i znacząco obniżają komfort jego życia. Nie wszystkie da się wyleczyć, ale zawsze niezbędne jest postawienie prawidłowej diagnozy. Omawiamy najczęstsze wady słuchu, które występują o pacjentów dorosłych oraz u dzieci.

Szumy uszne oraz inne wady słuchu – rodzaje niedosłuchów

Niedosłuch jest zaburzeniem związanym z narządem słuchu. Polega na nieprawidłowym przewodzeniu albo odbiorze dźwięków. Do utraty słuchu najczęściej dochodzi powoli, na przestrzeni wielu lat, a skutki niedosłyszenia ujawniają się stopniowo np. trudnościami w rozumieniu mowy, występowanie szumów usznych, itp. Nie tylko osoby w podeszłym wieku cierpią z powodu ubytku słuchu. Coraz częściej niedosłuch i szumy uszne występują u osób we wszystkich przedziałach wiekowych, również u dzieci.

Ze względu na miejsca występowania, rodzaj i wielkość ubytku słuchu, niedosłuch dzielimy na:

  • odbiorczy,
  • przewodzeniowy,
  • mieszany.

Niedosłuch przewodzeniowy

Niedosłuch przewodzeniowy charakteryzuje się uszkodzeniem lub blokadą drogi słuchowej w uchu zewnętrznym lub środkowym. Zwiększone wydzielanie woszczyny usznej, infekcje, perforacja błony bębenkowej, dysfunkcje kosteczek słuchowych itp. mogą powodować niedosłuch przewodzeniowy. Warto pamiętać, że ten rodzaj ubytku słuchu często podlega leczeniu i nierzadko ulega poprawie.

Niedosłuch odbiorczy

Niedosłuch odbiorczy to najczęściej występujący typ niedosłuchu u osób starszych i dzieci. Szacuje się, iż około 90% wszystkich niedosłuchów to właśnie ubytki typu odbiorczego. Charakteryzuje się uszkodzeniem komórek słuchowych w uchu wewnętrznym. Najczęstszymi objawami tego typu niedosłuchu jest:

  • złe rozumienie mowy (szczególnie w hałasie),
  • lepsze słyszenie dźwięków niskich niż wysokich,
  • nieprzyjemne odczuwanie bardzo głośnych dźwięków.

Niedosłuch mieszany

Z niedosłuchem mieszanym mamy do czynienia w przypadku jednoczesnego uszkodzenia struktur ucha środkowego i wewnętrznego. To niedosłuch o obniżonym progu słyszenia (zarówno przewodnictwa powietrznego, jak i kostnego).