Szumy uszne oraz inne wady słuchu ? Rodzaje niedosłuchów

Niedosłuch jest zaburzeniem związanym z narządem słuchu. Polega na nieprawidłowym przewodzeniu, albo odbiorze dźwięków. Do utraty słuchu najczęściej dochodzi powoli, na przestrzeni wielu lat, a skutki niedosłyszenia ujawniają się stopniowo np.trudnościami w rozumieniu mowy, występowanie szumów usznych, itp. Nie tylko osoby w podeszłym wieku cierpią z powodu ubytku słuchu. Coraz częściej niedosłuch występuje u osób we wszystkich przedziałach wiekowych, również u dzieci.

Ze względu na miejsca występowania, rodzaj i wielkość ubytku słuchu, niedosłuch dzielimy na odbiorczy, przewodzeniowy i mieszany.

Niedosłuch przewodzeniowy:

Charakteryzuje się uszkodzeniem lub blokadą drogi słuchowej w uchu zewnętrznym lub środkowym. Zwiększone wydzielanie woszczyny usznej, infekcje, perforacja błony bębenkowej, dysfunkcje kosteczek słuchowych itp. mogą powodować niedosłuch przewodzeniowy. Warto pamietać, że ten rodzaj ubytku słuchu często podlega leczeniu i nierzadko ulega poprawie.

Niedosłuch odbiorczy:

To najczęściej występujący typ niedosłuchu u osób starszych i dzieci. Szacuje się, iż około 90% wszystkich niedosłuchów to właśnie ubytki typu odbiorczego. Charakteryzuje się uszkodzeniem komórek słuchowych w uchu wewnętrznym. Najczęstszymi objawami tego typu niedosłchu jest złe rozumienie mowy (szczególnie w hałasie), lepsze słyszenie dźwięków niskich niż wysokich, nieprzyjemne odczuwanie bardzo głośnych dźwięków. Wymaga protezowania aparatem słuchowym, który znacznie poprawia zdolność do porozumiewania się i rehabilituje narządy słuchu.  Jeśli ubytek odbiorczy współwystępuje razem z niedosłuchem przewodzeniowym, mówimy o ubytku typu mieszanego.

Niedosłuch mieszany:

Z niedosłuchem mieszanym mamy do czynienia w przypadku jednoczesnego uszkodzenia struktur ucha środkowego i wewnętrznego. Są to niedosłuchy o obniżonym progu słyszenia (zarówno przewodnictwa powietrznego, jak i kostnego)