Zasilanie aparatów słuchowych. O bateriach słów kilka

Zasilanie aparatów słuchowych. O bateriach słów kilka

W przypadku podejrzenia ubytku słuchu warto skorzystać z dostępnego badania słuchu celem zdiagnozowania problemów ze słuchem i pomocy w doborze odpowiedniego aparatu słuchowego. Jest to nie tylko podniesienie standardu życia osób z niedosłuchem, ale także pomoc w zwiększeniu ich samodzielności, pewności siebie. Dziś chcielibyśmy pomóc wam odnaleźć się w możliwościach, a raczej rodzajach