Różnego rodzaju zaburzenia słuchu są obecnie coraz częstszym zjawiskiem w populacji. W dużej mierze są związane z wszechobecnym hałasem, który wynika z wykonywanej pracy lub nieodpowiednich nawyków, na przykład słuchania głośnej muzyki przez słuchawki.

W diagnozie zaburzeń narządu słuchu powszechnie wykorzystuje się otoemisję akustyczną. Ta metoda ma za zadanie ocenić, czy ucho wewnętrzne jest zdolne do odbierania i przetwarzania impulsów dźwiękowych. Można wykonać ją u pacjentów w każdym wieku, stanowi również badanie przesiewowe u wszystkich noworodków Polsce, jeszcze podczas pobytu w szpitalu po porodzie. Specjalnością naszego ośrodka diagnostyki, rehabilitacji i protezowania słuchu jest otoemisja produktów zniekształconych ślimaka. Badanie polega na wprowadzeniu do ucha sondy, która składa się z głośnika oraz mikrofonu. System jest połączony z urządzeniem, które emituje impulsy dźwiękowe i monitoruje reakcję ucha wewnętrznego.

Kto powinien zdecydować się na otoemisję akustyczną?

Otoemisja akustyczna jest badaniem bezinwazyjnym, czyli całkowicie bezpiecznym dla pacjenta. Nie wymaga specjalnego przygotowania, jednak powinna być prowadzona w cichym, dźwiękoszczelnym pomieszczeniu. Ważne jest również, aby podczas badania nie ruszać się. Może być to utrudnione w przypadku noworodków, niemowląt i małych dzieci, dlatego warto wcześniej zadbać o spokojną, przyjazną atmosferę w gabinecie. Dobrą praktyką jest wykonanie badania podczas snu, co nie wpływa na odbiór impulsów dźwiękowych. Najważniejsze wskazania do otoemisji akustycznej to:

  • przesiewowa ocena stanu ucha wewnętrznego, przede wszystkim u noworodków,
  • diagnostyka szumów usznych , które są częstą przypadłością starszych osób,
  • diagnostyka uszkodzeń słuchu, na przykład po przebytych chorobach zapalnych lub urazach mechanicznych,
  • monitorowanie zmian po stosowaniu leków ototoksycznych,
  • wykrywanie głuchoty czynnościowej,
  • diagnostyka po wykryciu chorób ośrodkowego układu nerwowego.

Otoemisja akustyczna jest obecnie jednym z najbardziej skutecznych i wiarygodnych, a jednocześnie łatwych do wykonania badań.

Otoemisja akustyczna jako metoda diagnostyczna