Choć zaburzenia słuchu są zjawiskiem spotykanym najczęściej u osób w podeszłym wieku, to dotyczą również najmłodszych oraz osób dorosłych. Wywołują je czynniki, które w podstawowej klasyfikacji dzieli się na wrodzone oraz nabyte. Pierwsze z nich ? będące zwykle przyczyną mutacji jedno lub wielogenowych, powstają już w okresie prenatalnym i są obecne od momentu przyjścia dziecka na świat. Nabyte wady słuchu kształtują się w trakcie życia i mogą być skutkiem nawet codziennych przyjemności.

Hałas ? wróg dla narządu słuchu

Przestrogi o negatywnych skutkach zbyt głośnego słuchania muzyki (szczególnie przez słuchawki douszne) nie są bezzasadne. Regularna ekspozycja na bezpośredni hałas jest jedną z najczęstszych nabytych przyczyn wad słuchu. Dlaczego? Wrażliwe komórki słuchowe zostają sukcesywnie niszczone, a im jest ich mniej, tym dana osoba gorzej słyszy.

Może również dojść do przebicia błony bębenkowej lub urazu narządu Cortiego. Mimo, że jest to proces nieodwracalny ? niezbędne okażą się oferowane przez nasz ośrodek badania słuchu, na podstawie których specjalista określa zaawansowanie uszkodzenia i dobiera odpowiednie aparaty słuchowe.

Hałas jest zaliczany do przyczyn niedosłuchu odbiorczego, w którym impulsy dźwiękowe są bardzo słabe lub nie występują wcale. Jego źródłem mogą być również głośne koncerty lub praca zawodowa związana z muzyką, budownictwem oraz wojskiem.

Niedosłuch przewodzeniowy jako skutek urazów lub chorób

Mniej oczywistymi, jednak bardzo częstymi przyczynami wad słuchu, są również choroby
i urazy, które z narządem słuchu wiążą się bezpośrednio lub wpływają na niego jedynie w sposób pośredni. Wirusami, które stanowią determinantę wad słuchu u osób dorosłych są między innymi wirus HSV opryszczki, HIV, wirus ospy wietrznej lub półpaśca. Oczywiście nie zawsze wpływają na pogorszenie jakości słyszenia, jednakże warto mieć na uwadze fakt, że liczne badania i obserwacje potwierdzają tę zależność.

Do urazowych przyczyn upośledzeń słuchu należą przede wszystkim uszkodzenia kości skroniowej oraz znaczne wstrząśnienia mózgu. Mogą być również efektem nurkowania na bardzo dużych głębokościach, podczas którego różnica ciśnień wywołuje uraz aparatu słuchu.

Przyczyny wad słuchu u osób dorosłych