Aparaty słuchowe dla dzieci i dorosłych ? Refundacja NFZ

Dofinansowanie w ramach NFZ

nfz

Dofinansowanie takie dotyczy każdej osoby ubezpieczonej w Narodowym Funduszu Zdrowia i jest różne w zależności od statusu osoby.
Dzieciom i młodzieży do 26 roku życia dofinansowanie na aparaty słuchowe przysługuje raz na trzy lata natomiast osobom dorosłym powyżej 26 roku życia raz na 5 lat.
Dodatkowo refundacja na urządzenia wspomagające słyszenie przyznawana jest tylko dzieciom i młodzieży do 26 roku życia raz na 5 lat w kwocie 2750 zł (co stanowi 50 % limitu NFZ)

Aparaty słuchowe na przewodnictwo powietrzne
 Limit określony przez NFZ% refundacjiKwota refundacji
Osoba dorosła (uszkodzenie słuchu powyżej 40 dB)2 x 1000zł70%2  x 700 zł
Inwalida wojenny (wymagana legitymacja wydana przez ZUS)2 x 1000 zł100%2 x 1000 zł
Dzieci i młodzież do 26 roku życia (uszkodzenie słuchu powyżej 30 dB)2 x 2000 zł100%2 x 2000 zł

 

Aparaty słuchowe na przewodnictwo kostne
 Limit określony przez NFZ% refundacjiKwota refundacji
Osoba dorosła (uszkodzenie słuchu powyżej 40 dB)2 x 1800zł70%2  x 1260 zł
Inwalida wojenny (wymagana legitymacja wydana przez ZUS)2 x 1800zł100%2 x 1800 zł
Dzieci i młodzież do 26 roku życia (uszkodzenie słuchu powyżej 30 dB)2 x 1800zł100%2 x 1800 zł

 

Wkładka uszna
 Limit określony przez NFZ% refundacjiKwota refundacji
Osoba dorosła (uszkodzenie słuchu powyżej 40 dB)2 x 50zł100%2  x 50 zł
Inwalida wojenny (wymagana legitymacja wydana przez ZUS)2 x 50 zł100%2 x 50 zł
Dzieci i młodzież do 26 roku życia (uszkodzenie słuchu powyżej 30 dB)2 x 60 zł100%2 x 60 zł

 

DOFINANSOWANIE W RAMACH PFRON

Osobom posiadającym grupę inwalidzką lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dodatkowo przysługuje dofinansowanie w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (istnieje jednak kryterium dochodowe ustalane przez PCPR bądź MOPR).

Szczegółowe informacje wraz z pomocą w załatwianiu wszelkich formalności dotyczących tej refundacji otrzymają Państwo w naszym punkcie protetyki słuchu.