Czym niedosłuch różni się od głuchoty? Jakie są przyczyny tych zaburzeń? W poniższym wpisie dostarczamy odpowiedzi na te i inne pytania związane z brakiem lub ograniczeniem zdolności do odbierania bodźców akustycznych.

Czym jest głuchota i jakie są jej przyczyny?

Osoba głucha jest całkowicie pozbawiona słuchu. Jeśli głuchota jest wrodzona, często jest powiązana z brakiem zdolności do mówienia. Głuchota może być spowodowana uszkodzeniem błony bębenkowej lub narządu słuchu. Problem mogą wywołać także długotrwały, nadmierny hałas, zapalenie ucha środkowego, ale także proces starzenia się organizmu. Z kolei przyczynami wrodzonej głuchoty może być choroba matki w czasie ciąży, zaburzenia hormonalne lub stosowanie substancji (leków bądź używek), które mają negatywny wpływ na płód. Na głuchotę dziedziczną są natomiast narażone rodziny, których członkowie zmagają się z tym problemem.

Przyczyny i rodzaje niedosłuchu

Niedosłuch jest zaburzeniem słuchu objawiającym się nieprawidłowym przewodzeniem lub odbiorem dźwięków. Co prawda, osoba z tą wadą słyszy, ale w ograniczonym zakresie. Niedosłuch można klasyfikować wg lokalizacji uszkodzenia, tj, w uchu zewnętrznym/ środkowym lub też wewnętrznym. Mówimy wówczas o niedosłuchu przewodzeniowym, odbiorczym albo mieszanym. Poza tym typologia niedosłuchu obejmuje okres pojawienia się problemu (w którym roku życia został zaobserwowany) albo też stopień zaburzenia (niedosłuch lekki, umiarkowany, znaczny lub głęboki).

Podobnie jak w przypadku głuchoty, niedosłuch może być wrodzony lub nabyty. Przyczyną drugiego z wymienionych mogą być m.in. urazy mechaniczne, choroby albo środki farmakologiczne. Problem może spowodować ponadto zalegająca w uchu woskowina lub tkwiące w nim ciało obce.

Ryzyko wystąpienia tej wady słuchu wzrasta z wiekiem. Zaburzenie to może rozwijać się latami, a świadczyć o nim mogą pojedyncze objawy, jak szumy uszne, czy kłopot ze zrozumieniem mowy.

Bez względu na przyczynę niedosłuchu, wada słuchu powoduje dyskomfort i obniża pewność siebie pacjentów. Istotne jest, że niektóre z nich można wyleczyć, stąd duże znaczenie ma konsultacja ze specjalistą i prawidłowa diagnostyka zaburzeń słuchu.

Różnice między głuchotą a niedosłuchem