Przyczyn i rodzajów niedosłuchu może być bardzo wiele. Jednym z nich jest niedosłuch występujący przy niezmienionej błonie bębenkowej lub z płynem znajdującym się wewnątrz jamy bębenkowej. W takich sytuacjach lekarz może zalecić tympanometrię, która jest badaniem diagnostycznym ucha środkowego, charakteryzującą się bezinwazyjnością i wysoką skutecznością.

Na czym polega tympanometria?

Samo badanie tympanometrii ma na celu określenie stanu błony bębenkowej w kontekście podatności na zmianę ciśnienia w uchu zewnętrznym, które odpowiada za prawidłowe słyszenie dźwięków docierających do ucha z otoczenia zewnętrznego. Jest to badanie nieinwazyjne, co oznacza, że nie jest zbyt problematyczne dla pacjentów, a jedynym przeciwwskazaniem jest nieposiadanie błony bębenkowej ucha.

Przed poddaniem się badaniom słuchu takim jak tympanometrii, należy poddać się odpowiednim zabiegom, które wykluczą inne problemy ze słuchem. Przeważnie wykonuje się podstawowe badanie otolaryngologiczne.  Samo badanie nie jest bolesne i polega na wysyłaniu fal dźwiękowych w kierunku błony bębenkowej, a następnie mierzeniu odbicia w momencie, gdy w kanale słuchowym zmienia się ciśnienie.  Najpowszechniej kierowana na to badanie grupa pacjentów ma następujące schorzenia:

  • niedosłuch z występowaniem niezmienione błony komórkowej,
  • niedosłuch z płynem w jamie bębenkowej,
  • niedosłuch wynikający z defektu trąbki słuchowej,
  • niedosłuch odbiorczy.

Badanie wykonuje się za pomocą specjalistycznego urządzenia, jakim jest sonda pomiarowa.

Jak przebiega badanie tympanometrii?

Samo badanie jest krótkie, gdyż nie przekracza kilkunastu minut. Lekarz wprowadza do kanału słuchowego sondę pomiarową, której zadaniem jest mierzenie ciśnienia. Do ucha wprowadzane są także przewody, które połączone są z aparatem tympanometrycznym. Całe badanie pozwala na precyzyjne zmierzenie zmian ciśnienia i zapisanie ich w formie wykresów. Całość zabiegu precyzyjnie określa stan ucha środkowego, a także ucha wewnętrznego w kontekście występowania konkretnych schorzeń. Ostatecznie pozwala to na skuteczne wystawienia diagnozy i określenie dalszego leczenia.

Tympanometria. Przebieg i korzyści z badania