Fundacja Echo

Mając na celu dobro osób słabosłyszących (a w szczególności dzieci) nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Echo, która już od 20 lat swoją opieką obejmuje głuchych, niesłyszących oraz słabosłyszących. Fundacja pomaga głównie niemowlętom, dzieciom i młodzieży, ale również osobom dorosłym. Podopieczni Fundacji mają problemy o różnym stopniu nasilenia związane z narządem słuchu. Dla dzieci oczekujących na proces implantowania oraz wyrobienie potrzebnych orzeczeń umożliwiających ulgi przy zakupie aparatów słuchowych Fundacja wymyśliła ideę “Banku Aparatów”. Bank daje możliwość bezpłatnego wypożyczenia aparatów dla dzieci oczekujących na załatwienie formalności, by otrzymać tak niezbędną do prawidłowego ich rozwoju pomoc słuchową.

Wychodząc na wprost oczekiwaniom dzieciom w potrzebie oraz Fundacji Echo taki “Bank Aparatów” posiadamy. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu (81 307 63 68).

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna “SPEKTRUM” działa od 2014 roku w Lublinie i okolicach. Wyspecjalizowaliśmy się w diagnozowaniu, opiniowaniu oraz terapii małych dzieci. Zapraszamy również dzieci w wieku szkolnym i młodzież. W naszym zespole specjalistów są: psycholodzy, pedagodzy, neurologopeda, surdologopeda, fizjoterapeuta, terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuci ręki, arteterapeuci. Naszą misją jest wspieranie wszechstronnego rozwoju każdego dziecka w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. inspirujemy do odkrywania siebie i swoich talentów. Towarzyszymy rodzicom i nauczycielom w budowaniu drogi do samodzielności i szczęścia dzieci.

Platforma edukacyjna MIGAJ.EU

Migaj

Platforma zajmuje się edukacją z zakresu polskiego języka migowego. Głównym produktem jest encyklopedyczna platforma edukacyjna www.migaj.eu umożliwiająca poznanie polskiego języka migowego, języka angielskiego czy niemieckiego.

Do działań MIGAJ.EU należy zaliczyć:

 • Innowacyjne działania technologiczne ? pierwsza w Polsce aplikacja mobilna na IOS i Android: MIGAJ Z NAMI: PJM.
 • Tłumaczenia stron www na polski język migowy zgodnie z standardem dostępności WCAG 2.0.
 • Tłumaczenia filmów i treści pisanych na polski język migowy.
 • Współpraca z uczelniami wyższymi w zakresie prowadzenia fakultetów oraz przygotowywania nowych kierunków studiów.
 • Prowadzenie kursów, szkoleń i prelekcji z zakresu polskiego języka migowego i Kultury Głuchych.
 • Pośrednictwo w dostarczeniu tłumacza on-line za pośrednictwem SKN Seventica.
 • Przygotowywanie i opracowywanie materiałów dydaktycznych do nauki polskiego języka migowego ? aplikacji mobilnych, książek i filmów.
 • Przeprowadzanie audytów antydyskryminacyjnych dotyczących dostosowania instytucji publicznych oraz stron www do Ustaw, Konwencji ONZ oraz dyrektyw unijnych.

Towarzystwo Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego “GEST” 

GestTowarzystwo realizuje cele związane z integracją zarówno tłumaczy jak i wykładowców języka migowego. Obszar działalności obejmuje również wsparcie osób niesłyszących. Głównym celem towarzystwa jest prowadzenie działań edukacyjnych z zakresu nauki polskiego języka migowego.

Do działań statutowych Towarzystwa ?GEST? należy:

 • promowanie komunikacji poprzez język migowy,
 • wspieranie wszelkich form edukacji w tym zakresie,
 • kształcenie tłumaczy i wykładowców języka migowego,
 • przełamywanie barier komunikacyjnych pomiędzy środowiskiem osób głuchych i słyszących,
 • organizowanie kursów, szkoleń, prelekcji i warsztatów,
 • rehabilitacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnością,
 • integracja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnością oraz jej promocja.