Przygotowanie pacjenta

Jak przygotować dziecko do badania ABR/ASSR?

Aby wynik badania był w pełni miarodajny, badanie ABR wykonuje się we śnie lub w stanie czuwania. Aby zachować najlepsze warunki do badania, należy przygotować dziecko w następujący sposób: Dziecko powinno zgłosić się z czystymi przewodami słuchowymi (jeśli rodzic nie jest pewny czy w przewodach nie zalega woskowina może zgłosić się do nas “AMFON” w celu ocenyprzewodów słuchowych dziecka lub udać się do lekarza laryngologa).

Dzieci do lat 2:
– Dziecko musi być zdrowe bez: ostrej infekcji górnych dróg oddechowych, kaszlu, kataru, podwyższonej temperatury.
– Dziecko musi być zmęczone i senne oraz niekarmione przez 3 godziny przed badaniem! Nie można pozwolić dziecku spać przed badaniem przez około 5 godzin.
– Karmienie dziecka będzie możliwe po przygotowaniu dziecka do badania ABR przez technika. Po nakarmieniu można usypiać dziecko i przeprowadzić badanie ABR we śnie fizjologicznym.
Dzieci od 2 do 4 lat:
– Dziecko musi być zdrowe bez: ostrej infekcji górnych dróg oddechowych, kaszlu, podwyższonej emperatury.
– Dziecko musi być zmęczone i senne! Nie można pozwolić spać przed badaniem przez około 10 godzin.
Dzieci powyżej 4 roku życia:

– Dziecko powinno być badane w porze wieczorno-nocnej ? po godzinie 18:00.
– Dziecko musi być zdrowe bez: ostrej infekcji górnych dróg oddechowych, kaszlu, podwyższonej temperatury.
– Dziecko musi być zmęczone i senne! (Rodzice powinni obudzić dziecko około 5:00 i nie pozwolić mu zasnąć do samego badania w porze wieczornej).
Godziny wykonywania badania ABR ? w domu pacjenta Ustalane indywidualnie z rodzicami dziecka. Badanie powinno być wykonane we śnie fizjologicznym.
Godziny wykonywania badania ABR ? w oddziale
Ze względu na konieczność wykonania pomiaru we śnie fizjologicznym, badania ABR wykonywane są w godzinach wieczornych (18.00-23.00). Czas trwania badania razem z przygotowaniem wynosi 2 godziny.